Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsbeleid voor digitale producten

Herroepingsrecht

(Consument is iedere natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die niet hoofdzakelijk aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.)

Annuleringsvoorwaarden

herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De opzegtermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop het contract is gesloten.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Nerdiy.de by Fabian Steppat, Parkstraße 70, 44866 Bochum, Duitsland, telefoonnummer: 023273758522, e-mailadres: info@nerdiy.de) door middel van een duidelijke verklaring ( per post, per e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief leveringskosten (behalve eventuele extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden) om onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Voorbeeldformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Bij

Nerdiy.de van Fabian Steppat, Parkstraße 70, 44866 Bochum, Duitsland, telefoonnummer: 023273758522, e-mailadres: info@nerdiy.de

– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij papieren kennisgeving)

- Datum

___________
(*) Schrap wat niet van toepassing is.