Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor de aankoop en het gebruik van onze digitale producten voor 3D-printen

1. Algemeen: Door onze digitale producten te kopen, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Lees ze aandachtig door.

2. Betaling: Betaling voor onze producten vindt plaats in overeenstemming met de prijzen en het betalingsbeleid vermeld op onze website.

3. Licentieverlening: U krijgt een licentie om onze producten uitsluitend voor persoonlijk 3D-printen te gebruiken, in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen die zijn uiteengezet in onze Licentievoorwaarden.

4. Beperkingen: Het gebruik van onze producten voor commerciële doeleinden, distributie of verkoop van 3D-geprinte modellen gemaakt op basis van onze STL-bestanden is uitdrukkelijk verboden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen de verkoper en overeengekomen met de koper.

5. Auteursrecht en intellectueel eigendom: Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op onze digitale producten blijven bij de verkoper. U erkent dat u geen andere rechten verkrijgt op de Producten of de inhoud ervan dan de rechten die uitdrukkelijk worden verleend in deze Gebruiksvoorwaarden en de Licentievoorwaarden.

6. Disclaimer: Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade, verlies of problemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze producten of de 3D-geprinte modellen.

7. Retourzendingen en terugbetalingen: We kunnen retour- en terugbetalingsopties aanbieden in overeenstemming met ons retourbeleid dat beschikbaar is op onze website.

8. Gegevensbescherming: Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid, dat beschikbaar is op onze website.

9. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden: Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Duitse recht.


Algemene voorwaarden voor de aankoop en het gebruik van onze digitale producten voor 3D-printen

1. Algemeen: Door onze digitale producten te kopen, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Lees ze aandachtig door.

2. Betaling: Betaling voor onze producten vindt plaats in overeenstemming met de prijzen en het betalingsbeleid vermeld op onze website.

3. Licentieverlening: u ontvangt een licentie om onze producten uitsluitend te gebruiken voor persoonlijk 3D-printen in overeenstemming met de voorwaarden die zijn gespecificeerd in onze licentievoorwaarden.

4. Beperkingen: Het gebruik van onze producten voor commerciële doeleinden, distributie of verkoop van 3D-geprinte modellen gemaakt op basis van onze STL-bestanden is uitdrukkelijk verboden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen de verkoper en de koper.

5. Auteursrecht en intellectueel eigendom: Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten voor onze digitale producten blijven bij de verkoper. U erkent dat u geen rechten op de producten of de inhoud ervan verkrijgt, behalve de rechten die uitdrukkelijk in deze voorwaarden en de licentievoorwaarden worden verleend.

6. Disclaimer: Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade, verlies of problemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze producten of de 3D-geprinte modellen.

7. Retourzendingen en terugbetalingen: We kunnen retour- en terugbetalingsopties aanbieden in overeenstemming met ons retourbeleid, dat beschikbaar is op onze website.

8. Privacy: Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid, dat beschikbaar is op onze website.

9. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden: Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie: Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Duitse recht.