Veiligheidsinstructies en disclaimer

Ik weet dat de volgende opmerkingen altijd een beetje vervelend zijn en onnodig lijken. Helaas hebben veel mensen die “beter” wisten ogen, vingers of andere dingen verloren door onvoorzichtigheid of zichzelf verwond. Neem daarom vijf minuten de tijd om de veiligheidsinstructies te lezen. Omdat zelfs het coolste project geen blessure waard is.

De hier beschreven projecten zijn alleen ontworpen voor ontwikkelingstaken, onderzoek, onderwijsdoeleinden en prototyping! Je bent verantwoordelijk voor het naleven van de technische voorschriften.


Gevaren door elektrische spanning of stroom:

Bij de omgang met producten die met elektrische spanning in aanraking komen, moeten de geldige VDE-voorschriften in acht worden genomen, in het bijzonder VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 en VDE 0860. Werk nooit onder spanning. Als je niet zeker weet of er spanning is, gebruik dan een spanningsmeter om de afwezigheid van spanning te bepalen. Merk ook op dat sommige componenten elektrische energie kunnen opslaan. Wacht daarom na het loskoppelen van een apparaat van het stroomnet minimaal vijf minuten voordat u de behuizing opent of werkzaamheden aan het circuit uitvoert.

Onder spanning staande kabels of leidingen waarop het apparaat, component of samenstel is aangesloten, moeten altijd worden gecontroleerd op isolatiefouten of breuken. Als er een storing in de toevoerleiding wordt gedetecteerd, moet het apparaat onmiddellijk buiten bedrijf worden gesteld totdat de defecte leiding is vervangen. Bij het gebruik van componenten of samenstellingen moet altijd worden gewezen op de strikte naleving van de karakteristieke gegevens voor elektrische grootheden die zijn gespecificeerd in de bijbehorende beschrijving. Als uit een beschikbare beschrijving voor de niet-commerciële eindgebruiker niet duidelijk wordt welke elektrische eigenschappen van toepassing zijn op een component of samenstelling, hoe externe bedrading moet worden uitgevoerd of welke externe componenten of extra apparaten aangesloten mogen worden en welke aansluitwaarden deze externe componenten kunnen hebben, dus moet altijd een deskundige om informatie worden gevraagd. Alvorens een apparaat in gebruik te nemen, moet in het algemeen worden gecontroleerd of dit apparaat of deze module in principe geschikt is voor de toepassing waarvoor het gebruikt gaat worden!

In geval van twijfel is het absoluut noodzakelijk om specialisten, experts of de fabrikanten van de gebruikte assemblages te raadplegen!


gevaren van hoge temperaturen

Houd er ook rekening mee dat soldeerbouten, hetelijmpistolen, hetelijm- en heteluchtpistolen op bepaalde plaatsen zeer heet kunnen worden (tot 500°C). Wees bijzonder attent bij het werken met dergelijk gereedschap en creëer een rustige en opgeruimde werksfeer.
Gebruik een hittebestendig oppervlak voor uw werk en zorg ervoor dat u het hete gereedschap nooit onbeheerd of in de buurt van brandbare materialen gebruikt. Een brandblusser paraat hebben is ook een zeer goede investering.


Gdoor scherpe voorwerpen

Houd er verder rekening mee dat stanleymessen, scalpels, glasranden, boren, SMD-pincetten en werkstukken scherp en zeer puntig kunnen zijn. Werk altijd "weg van het lichaam" en zorg ervoor dat als je uitglijdt met het mes (etc.), je nooit een lichaamsdeel of andere gevoelige voorwerpen kunt raken.
Als u onderdeelpoten, pin-headers of iets dergelijks afsnijdt, zorg er dan voor dat de afgesneden stukken erg ver wegvliegen en ook in uw ogen kunnen komen. Draag indien nodig een veiligheidsbril.


Gevaren van kleine voorwerpen

Veel onderdelen zijn erg klein en kunnen gemakkelijk door kinderen worden ingeslikt! Pas op dat kleine kinderen deze onderdelen niet kunnen of kunnen pakken, omdat ze gemakkelijk kunnen worden ingeslikt of ingeademd.


Gevaar door machines en roterende massa's/machineonderdelen

Zorg ervoor dat u bij het werken met machines altijd een veiligheidsbril en eventueel gehoorbescherming draagt. Als u niet zeker weet of een veiligheidsbril of gehoorbescherming nodig is, kunt u beter beide dragen. Het is gemakkelijker om een veiligheidsbril af te zetten na het werk dan om een gewond oog te vervangen. Harde geluiden en omgevingen laten hun gevolgen vaak pas jaren of decennia later zien. Vermijd daarom elke lawaaierige omgeving of bescherm uzelf dienovereenkomstig.

Bij snel roterende machines dient u indien nodig uw handschoenen uit te doen en ervoor te zorgen dat geen enkel deel van uw kleding in de machine getrokken kan worden. Vooral de koorden van "hoodies" of lang haar raken graag verstrikt in machines. Wat bijzonder dodelijk kan zijn, is dat de machine dan uw hoofd/gezicht in de machine kan trekken. Losse hemd- of jasmouwen kunnen ook gemakkelijk door draaiende machinedelen worden gegrepen. Zorg er dus absoluut voor dat niemand van u op enigerlei wijze door de machine kan worden gegrepen of op een andere manier verstrikt kan raken. Probeer indien mogelijk zoveel mogelijk draaiende delen van de machines af te dekken, zodat aanraken vanaf het begin niet mogelijk is.

Als u een werkstuk met de hand moet geleiden, gebruik dan altijd een verlengstuk en houd alle lichaamsdelen zo ver mogelijk uit de gevarenzone. Dit geldt in het bijzonder voor cirkelzagen of andere materiaalverwijderingsmachines.


Risico's van gegevensverlies

Gegevensverlies is eigenlijk geen reëel gevaar in de privésector. Het verlies van gegevens in de privésector vormt in ieder geval slechts in de meest zeldzame gevallen een gevaar voor mensen.
Maar gegevensverlies is bijna altijd behoorlijk vervelend. Want zelfs in het beste geval is er in ieder geval enige tijd nodig om de gevolgen van het gegevensverlies ongedaan te maken. Afhankelijk van de grootte van de database kan het herstellen van een databaseback-up enige tijd in beslag nemen.
Maar er zijn ook gevallen waarin dit niet meer mogelijk is. Als u uw familiefoto's van de afgelopen 20 jaar hebt verwijderd zonder eerst een back-up te maken, zijn deze gegevens voor altijd verloren.
Dit is vooral tragisch bij foto's of andere persoonlijke documenten.
Het is daarom belangrijk om zo vaak mogelijk en nodig back-ups te maken van alle relevante bestanden. Als u mogelijk kritieke wijzigingen aanbrengt (die kunnen leiden tot gegevensverlies) in een systeem, maak dan vooraf een back-up. Ook als je denkt "Oh, dat komt wel goed". Back-ups zijn de enige effectieve manier om permanent gegevensverlies tegen te gaan. Daarom: regelmatige back-ups van alle belangrijke bestanden besparen u uiteindelijk tijd, zenuwen en vaak ook geld.


Gevaren door onvoldoende ventilatie

Dampen, nevels, dampen en stof in de lucht kunnen ogen, luchtwegen en ook de huid irriteren of verwonden. Deze ontstaan onder andere bij het reinigen van voorwerpen, lijmen, solderen, lassen, vijlen, snijden, slijpen, zagen, frezen, polijsten en ook bij 3D-printen.

Zorg er daarom voor dat u tijdens deze werkzaamheden altijd in een goed geventileerde ruimte werkt. Werkzaamheden waarbij veel damp vrijkomt, dienen indien mogelijk altijd buiten te worden uitgevoerd. Als dit niet mogelijk is, dient u ervoor te zorgen dat de ontstane verontreiniging wordt afgezogen. Vermijd in ieder geval zelfs kortdurende inademing van deze luchtverontreinigende stoffen.


Gevaar door lichtflitsen en flikkeringen

Sommige mensen kunnen epileptische aanvallen krijgen wanneer ze worden blootgesteld aan bepaalde lichtfrequenties, flikkerende lichtbronnen of geometrische vormen en patronen. Bepaalde lichtfrequenties kunnen bij deze personen een epileptische aanval veroorzaken. Ook in de handel verkrijgbare leds of andere lichtbronnen kunnen deze lichtfrequenties genereren.

Als u twijfelt, raadpleeg dan een arts als u of iemand in uw familie epilepsie heeft voordat u begint met werk waarbij lichtflitsen kunnen optreden. Stop met werken in de buurt van knipperende lichten en zoek onmiddellijk medische hulp als u een van de volgende symptomen ervaart: wazig zien, oog- en spiertrekkingen, verminderd bewustzijn, desoriëntatie, onwillekeurige bewegingen en convulsies.


Gevaren bij het hanteren van permanente magneten

Permanente magneten van NdFeB ("neodymiummagneten") zijn producten die worden geproduceerd met behulp van het sinterproces en die door het fabricageproces en hun samenstelling bros zijn. Om beschadiging of zelfs breuk van de magneten te voorkomen, moeten ze met bijzondere zorg worden behandeld. Vooral in de buurt van andere magneten, staal, ijzer of elk ander materiaal dat de magneet zou kunnen aantrekken, moet u ervoor zorgen dat deze niet plotseling het betreffende materiaal raakt. Het dragen van een veiligheidsbril wordt aanbevolen om uw ogen te beschermen tegen rondvliegende splinters.

Daarom is het ook aan te raden om de magneten zeer voorzichtig op het kleefoppervlak aan te brengen, indien mogelijk door te duwen of te knikken. Laat magneten nooit los op een niet-metalen oppervlak liggen. De magneten kunnen elkaar ongecontroleerd aantrekken en daardoor beschadigen en ook versplinteren. Het is daarom aan te raden om magneten altijd op een klevende ondergrond te plaatsen of in een stapel op te bergen.

De sterke aantrekkingskracht van magneten kan bij onzorgvuldig gebruik leiden tot ernstig letsel aan vingers of andere lichaamsdelen. Dit kan met name blauwe plekken veroorzaken, maar ook breuken. Ga er bij twijfel altijd vanuit dat de betreffende magneet onverwacht krachtig is.

Afhankelijk van de afstand kunnen de magnetische velden van permanente magneten de werking van technische apparaten beïnvloeden. Dit geldt met name voor pacemakers. Mensen met een pacemaker mogen daarom niet worden blootgesteld aan de invloed van magnetische velden. Polshorloges, mobiele telefoons of tv's kunnen ook worden beïnvloed door het magnetische veld van een magneet.

Magnetische velden kunnen gegevens van magnetische gegevensdragers, zoals diskettes, harde schijven, bankpassen en creditcards, wissen en zo onbruikbaar maken. Het is daarom essentieel om permanente magneten uit de buurt van dergelijke gegevensdragers te houden.


Algemene tip om veilig te werken

Let altijd op al het werk en werk rustig en gewetensvol. Neem regelmatig pauzes. Denk na voordat je iets doet. Als je hulp nodig hebt, zoek dan hulp. Beter te veel vragen dan te weinig. Neem geen onnodige risico's!


bronnen en meer informatie

Hier vindt u wat meer informatie en ook links naar rapporten over echte ongevallen of "bijna-ongevallen". Van (bijna-)ongevallen van anderen valt veel te leren.