HowTo: pxlBlck – Installeer en configureer de pxlBlck-plug-in

De pxlBlck-plug-in voor het ESPEasy Framework is de “software-tegenhanger” van de pxlBlck-platforms. Met de plugin kun je eenvoudig de ingebouwde LED-matrices aansturen en met behulp van de overige functies is het relatief eenvoudig om eigen animaties en notificaties op de LED-matrix weer te geven.


pxlBlck-platform

Voordat je verder gaat met de installatie van de plugin, moet je de hardware voor je pxlBlck al gebouwd hebben. Je kunt de bouwinstructies voor de verschillende pxlBlck platformen vinden op de volgende link


De plug-in installeren

Zoals eerder vermeld is de pxlBlck-plug-in een plug-in voor het ESPEasy Framework. Je zou dus eerst ESPEasy moeten flashen op je ESP8266 of ESP32. Uiteraard moet ook de PxlBlck-plug-in worden meegeleverd. Vanaf nu noem ik de combinatie van het EspEasy-framework inclusief de pxlBlck-plug-in simpelweg “firmware”.

Er zijn in principe twee manieren om de firmware op uw ESP8266 of ESP32 te krijgen. Een wordt beschreven in het artikel ESPEasy – Firmware compileren en flashen en WiFi-toegangsgegevens configureren

De tweede optie is om uw gecompileerde “binaire bestanden” op de ESP8266 of ESP32 te programmeren. Hoe dit werkt, lees je hier: ESP8266 - Flash .bin-bestanden op Windows met behulp van Esptool

Je vindt de huidige binary in de volgende sectie.


Binaries of voorgecompileerde firmware

In de volgende lijst vind je de link naar de huidige release. Deze bevat de binary die je direct op je ESP8266 of ESP32 kunt flashen.

binair: https://github.com/Nerdiyde/pxlBlck/tree/main/plugin/bin

In de gekoppelde map voor de binaries vind je verschillende bestanden voor de ESP8266 en ESP32. De gebruikte opties zijn aangegeven in de bestandsnamen.

Veranderlog: Je kunt de huidige changelog vinden in de Nerdiy-Git onder de volgende link: https://github.com/Nerdiyde/pxlBlck/blob/main/CHANGELOG.md


WiFi-toegangsgegevens configureren

Nadat je de firmware naar je ESP8266 of ESP32 hebt overgezet, moet je eerst de toegangsgegevens voor je WLAN configureren. Dit is de enige manier waarop je pxlBlck gebeurtenismeldingen of de tijd kan ontvangen en weergeven.

Hoe u de WLAN-toegangsgegevens in ESPEasy (d.w.z. uw geprogrammeerde pxlBlck) overbrengt, wordt beschreven in het artikel ESPEasy – Firmware compileren en flashen en WiFi-toegangsgegevens configureren beschreven

Persoonlijk vind ik het het gemakkelijkst om de toegangsgegevens te configureren via de seriële interface. Informatie hierover vind je onder de volgende link: https://nerdiy.de/howto-espeasy-firmware-flashen/#WLAN-Zugangsdaten_ueber_die_serielle_Schnittstelle_konfigurieren


Activeer en configureer de pxlBlck-plug-in

Nadat u de WLAN-toegangsgegevens naar uw pxlBlck hebt overgedragen, moet u de pxlBlck eerst activeren en correct configureren. De eenvoudigste manier om dit te doen is via het ESPEasy webmenu.

Voer hiervoor het IP-adres van je pxlBlck in de adresbalk van je browser in. Hoe je het IP-adres van apparaten in je netwerk kunt achterhalen, staat beschreven in het artikel Toon/ontdek het IP-adres van de apparaten in het netwerk beschreven.

Nadat je het IP-adres in de adresbalk hebt ingevoerd, zou je op de getoonde overzichtspagina terecht moeten komen.

Klik op de knop "Apparaten" (gebied rood gemarkeerd).

Alle geconfigureerde apparaten worden weergegeven in het overzicht dat nu verschijnt. Aangezien je (hoogstwaarschijnlijk) nog geen apparaten hebt geconfigureerd, is deze lijst natuurlijk leeg.

Om de pxlBlck-plug-in te activeren, klikt u op de eerste knop "Bewerken" (rood gemarkeerd gebied).

U wordt nu doorgestuurd naar de getoonde pagina.

Selecteer nu in de vervolgkeuzelijst de optie

Weergave - pxlBlck

uit.


Configureer de GPIO van de LED Matrix

Nadat je de pxlBlck plugin hebt geactiveerd, word je doorgestuurd naar de overzichtspagina van de plugin. Een volledige beschrijving van alle opties vind je hieronder. In deze paragraaf gaan we nu verder met de configuratie van de pxlBlck plugin.

Om dit te doen, typt u een naam in het tekstveld naast “Naam”. Dit kan vrij gekozen worden. Ik heb hier eenvoudigweg "Klok" ingevoerd.

Activeer vervolgens het selectievakje in het gedeelte 'Ingeschakeld'.

Om ervoor te zorgen dat de plug-in de aangesloten LED-matrix kan aansturen, moet je nu de juiste GPIO instellen. Dit wordt gespecificeerd in de assemblage-instructies voor je pxlBlck platform.


Stel het pxlBlck-platform in

Naast de juiste GPIO moet je nu ook het juiste PxlBlck platform instellen. Dit is de enige manier waarop de pxlBlck plug-in de grootte van de aangesloten LED matrix kent.

Om dit te doen, klikt u op de vervolgkeuzelijst in het gebied "Matrixtype" en selecteert u de juiste vermelding voor uw pxlBlck-platform.

Heb je er bijvoorbeeld een? SlotClock of RingKlok instellen, selecteer hier “RingClock(1×60)”.

Als u dit nog niet heeft gedaan, moet u ook het selectievakje in het gedeelte 'Weergave ingeschakeld' activeren. Alleen als deze geactiveerd is, komt er een uitgang op de LED-matrix.


Stel wijzerplaat/screensaver in

Indien gewenst kunt u nu een wijzerplaat of screensaver instellen. Wijzerplaten of screensavers worden altijd weergegeven als er momenteel geen animatie, pictogram of iets dergelijks “gebeurtenisgerelateerd” op het pxlBlck-display wordt weergegeven.

Meer informatie, inclusief voorbeelden van hoe je de klokzijden en screensavers instelt, vind je in het volgende artikel

Klik hiervoor op de vervolgkeuzelijst in het gedeelte 'Biesversie' en selecteer de gewenste kies- of schermbeveiliging.

Welke lijst daar wordt weergegeven, is afhankelijk van het ingestelde “Matrixtype”. Voor het “Matrixtype” “RingClock” heeft u de getoonde opties waaruit u kunt kiezen. Hier is dus bijvoorbeeld de weergave “Ring” geschikt. Een gedetailleerde beschrijving van alle representaties vindt u verderop in dit artikel.


kleuren instellen

Als je eerder een wijzerplaat of screensaver hebt geselecteerd waarvoor kleuren kunnen worden ingesteld, heb je nu ook de mogelijkheid om de kleuren naar wens in te stellen. De kleuren die kunnen worden ingesteld en hun namen worden altijd aangepast aan de geselecteerde wijzerplaat/screensaver. Wees dus niet verbaasd als de kleuropties verschillen afhankelijk van de ingestelde wijzerplaat/screensaver.

Om dit te doen, scrolt u naar de onderkant van de weergave in de pxlBlck-plug-in.

Daar kun je tot vier kleuren instellen.

U kunt dit doen met behulp van de ColorPicker door op de knop (rood gemarkeerd) voor het betreffende kleurgedeelte te klikken. Selecteer vervolgens eenvoudig de gewenste kleur en bevestig uw keuze door op “OK” te klikken.

Je kunt ook rechtstreeks de RGB-waarde van de gewenste kleur instellen.

Hiervoor moet je de gewenste waarde invoeren in de rood, groen en blauw gemarkeerde velden. Het toegestane waardebereik is 0-255.

In het getoonde voorbeeld is de “RingClock”-knop geselecteerd en is de uurwijzer ingesteld op “Rood”, de minutenwijzer op “Blauw” en de secondewijzer op “Groen”. De uurmarkeringen lichten echter wit op.


Beschrijving van de plugin opties/webmenu van de plugin

In de vorige paragrafen vind je al wat informatie over de belangrijkste instelopties van de pxlBlck plug-in. Een volledige beschrijving van alle opties vind je nu in deze sectie.

Nadat je je pxlBlck hebt geconfigureerd met je WLAN toegangsgegevens en het toegankelijk is in het netwerk, kun je het webmenu bereiken via het IP-adres van de pxlBlck.

Voer hiervoor het IP-adres van je pxlBlck in de adresbalk van je browser in. Hoe je het IP-adres van apparaten in je netwerk kunt achterhalen, staat beschreven in het artikel Toon/ontdek het IP-adres van de apparaten in het netwerk beschreven.

U bereikt het webmenu door op “Apparaten” te klikken en vervolgens in de “Apparaatlijst” op de door u geactiveerde pxlBlck-plug-in.

Hier zie je de mogelijke opties van de pxlBlck-plugin in de webweergave.

De volgende paragraaf bevat een beschrijving van elke functie.

Beschrijving van de opties in het webmenu

 • AchternaamHier kun je de naam van het apparaat configureren.
 • Ingeschakeld: De plug-in wordt alleen geactiveerd als hier het vinkje staat
 • GPIO/DigitalInHier moet je de GPIO specificeren die verbonden is met de LED matrix. Je kunt hier meer informatie over vinden in het assembly artikel voor je pxlBlck platform.
 • HulpAls je erop klikt, kom je op een overzichtspagina met alle pxlBlck-artikelen.
 • Weergave ingeschakeldDeze optie kan worden gebruikt om het scherm uit te schakelen of de inhoud te verbergen. Deze optie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het scherm 's nachts uit te schakelen of als er niemand thuis is. Je kunt hier ook meer informatie over vinden in het artikel pxlBlck - Schakel het beeldscherm uit als je weg bent
 • MatrixtypeHier kun je de afmetingen van je LED-matrix configureren. In het bovenstaande voorbeeld is een matrix geconfigureerd van 32 LED's breed en 8 LED's hoog.
 • Led-typeHier kun je het type van je LED configureren. De meeste neopixel of WS2812 LEDs hebben de volgorde groen, rood, blauw. Dus GRB.
 • Start positiesHier kun je aangeven in welke hoek van je matrix de eerste LED zich bevindt. Informatie hierover vind je ook hier: https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/neomatrix-library
 • LED-opstelling: Hiermee kan de opstelling van uw LED-matrix worden geconfigureerd. Informatie hierover vind je ook hier: https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/neomatrix-library
 • Tegelindeling & Matrixtegels in X-richting & Matrixtegels in Y-richting: Deze functies worden momenteel getest. Als u twijfelt, laat het dan gewoon op “OneTileOnly” staan.
 • Matrixrotatie: Hierdoor kan de matrix in stappen van 90° worden geroteerd.
 • Kies versie: Deze optie configureert de wijzerplaat of animatie die wordt weergegeven tijdens normaal gebruik. Meer hierover hieronder.
 • Voorloopnullen ingeschakeld: Met deze functie kunt u voorloopnullen activeren. De tijd '8:15 uur' wordt bijvoorbeeld '8:15 uur'.
 • Helderheid weergeven: Dit past de schermhelderheid van de weergegeven inhoud aan in 15 niveaus
 • Minimale helderheid: Met deze optie kunt u een specifieke absolute waarde instellen voor de laagste helderheid. Zo kun je een absolute waarde instellen voor ‘extreme duisternis’ en mogelijke kleurvervormingen voorkomen.
 • Uur, Minuut & Achtergrond: Hier kunt u voor elke groep de kleur instellen. Deze groepen veranderen afhankelijk van het nummer dat is ingesteld onder “Kiesversie”. Hieronder meer informatie hierover.

Configuratie van de pxlBlck met behulp van commando's

Naast de mogelijkheid om je pxlBlck te configureren met behulp van de opties in het webmenu, kun je de plugin ook configureren met behulp van commando's.

Dit heeft het voordeel dat je de instellingen ook kunt aanpassen via MQTT, HTTP-oproep of met behulp van regels tijdens het gebruik.

Informatie hierover vind je in het artikel pxlBlck - Opdrachten voor het configureren van de pxlBlck


Toon animaties op de pxlBlck

Met behulp van de commando's kan verschillende informatie worden weergegeven op je pxlBlck. Hoe je animaties activeert en configureert, wordt beschreven in het volgende artikel.


Pictogrammen weergeven op de pxlBlck

Naast animaties kunnen ook voorgedefinieerde pictogrammen worden weergegeven op het scherm van de pxlBlck. Hoe je pictogrammen maakt, overbrengt naar de pxlBlck en weergeeft, wordt beschreven in het volgende artikel.


Veel plezier met het project

Ik hoop dat alles werkte zoals beschreven. Zo niet, of als je vragen of suggesties hebt, laat het me weten in de commentaren. Ik zal dit dan zo nodig aan het artikel toevoegen.
Ideeën voor nieuwe projecten zijn altijd welkom. 🙂

PS Veel van deze projecten - vooral de hardwareprojecten - kosten veel tijd en geld. Natuurlijk doe ik dit omdat ik het leuk vind, maar als je het cool vindt dat ik de informatie met je deel, dan zou ik blij zijn met een kleine donatie aan het koffiefonds. 🙂

Koop Me a Coffee op ko-fi.com       

6 comments

 1. Hallo,

  ben ik blind Ik heb tot nu toe alles geïnstalleerd, maar nu vertelt de plug-in me dat ik een NAT-server moet opzetten. Helaas kan ik geen veld vinden waar ik het adres kan instellen.

  Heeft iemand een tip voor mij?

 2. Ik heb zojuist dit project gebouwd met behulp van een van jouw PCB's. Er lijkt een ontbrekende stap te zijn om de 'SJ1'-jumper te solderen om pin D4 met de matrix te verbinden. Dit zou waarschijnlijk in het gedeelte "Soldeer het LED-paneel op de printplaat" moeten staan.

Kommentar hinterlassen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.